Σπονδυλοδεσία

H σπονδυλοδεσία είναι μία χειρουργική επέμβαση που γίνεται για να σταθεροποιήσει τη σπονδυλική στήλη. Αυτό γίνεται, είτε γιατί η ΣΣ είναι ήδη ασταθής και ο ασθενής έχει πόνο ασταθείας, είτε γιατί μετά από μία επέμβαση αποσυμπίεσης στα νευρικά στελέχη της ΣΣ, ο γιατρός κρίνει ότι πρέπει να την σταθεροποιήσει αποκαθιστώντας τις δομές της εμβιομηχανικής. Υπάρχουν τεχνικές που ξεφεύγουν του σκοπού της πληροφόρησης του ασθενούς. Παρακάτω,  βλέπετε μία τυπική μορφή σπονδυλοδεσίας όπου, αφαιρούνται τα οστεόφυτα που πιέζουν τα νευρικά στελέχη, γίνεται πεταλεκτομή και στη συνέχεια τοποθετούνται τα υλικά.

 

 

 
Σπονδυλόλυση και ολίσθηση, ανάπτυξη οστεοφύτων και πίεση στη νευρική ρίζα


πεταλεκτομή


Αφαίρεση οτεοφύτων


Εφαρμογή τοπικά οστικών μοσχευμάτων


Εφαρμογή των υλικών της σπονδυλοδεσίας


Εφαρμογή των υλικών της σπονδυλοδεσίας


Ενσωμάτωση των μοσχευμάτων και επίτευξη της σπονδυλοδεσίας

Μεταφορά στην αρχή της σελίδας