Τενοντόδεση μακράς κεφαλής δικέφαλου βραχιονίου μυός

Η τενοντόδεση της μακράς κεφαλής του δικέφαλου βραχιονίου, είναι μια χειρουργική επέμβαση που συνήθως γίνεται για τη θεραπεία της τενοντίτιδας του δικεφάλου στον ώμο. Μπορεί να είναι μία μεμονωμένη επέμβαση, αλλά πιο συχνά είναι μέρος ενός μεγαλύτερου χειρουργείου του ώμου όπως, μία συρραφή ενός στροφικού πετάλου.

Ανατομία της Μακράς Κεφαλής του Δικέφαλου.

Ο τένοντας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου συνδέει το δικέφαλο μυ στο οστούν. Ο τένοντας περνά από το μυ, μέσω του στροφικού πετάλου, στην άρθρωση του ώμου, και συνδέεται με την υποδοχή της άρθρωσης του ώμου.

Ασθενείς με προβλήματα στη μακρά κεφαλή του τένοντα του δικεφάλου μπορεί να έχουν αποκόλληση του τένοντα του δικεφάλου από την έκφυσή του από τον ώμο (κάκωση SLAP), ή μπορεί να έχουν φλεγμονή και εκφύλιση του τένοντα ταυτόχρονα

Τί είναι τενοντόδεση του δικεφάλου;

Η τενοντόδεση του δικέφαλου είναι μια επέμβαση, που κόβει την κανονική σύνδεση του τένοντα του δικεφάλου από τη έκφυσή του στον ώμο και επανασυνδέει τον τένοντα στο οστούν του βραχιονίου. Με την επέμβαση της τενοντόδεσης του δικέφαλου, το εκφυλισμένο τμήμα αφαιρείται ταυτόχρονα.
Ουσιαστικά, η επέμβαση αυτή μετακινεί τη σύνδεση του τένοντα δικεφάλου σε μια θέση που είναι έξω από το δρόμο της άρθρωσης του ώμου.

Ποιός είναι ο κατάλληλος χειρουργός;

Αυτή η χειρουργική επέμβαση μπορεί να γίνει είτε με ανοικτή κλασσική χειρουργική τεχνική ή με μία αρθροσκοπική τεχνική. Η αρθροσκοπική μέθοδος, είναι υψηλά στη καμπύλη εκμάθησης στην αρθροσκοπική χειρουργική του ώμου.

Παρ 'όλα αυτά, το τελικό αποτέλεσμα με την αρθροσκοπική τεχνική, είναι ανώτερο από αυτό της ανοικτής.

  • 1. Aφαίρεση του φθαρμένου τενόντιου τμήματος
  • 2. Εμφύτευση άγκυρας στη κεφαλή
  • 3. Διεκβολή ραμμάτων στο υγιές
  • 4. Καθήλωση του τένοντα στο οστούν

Μεταφορά στην αρχή της σελίδας