Πληροφορίες για ασθενείς

Στην ενότητα αυτή, καταχωρούνται κάποια κοινά νοσήματα για τα οποία ο μέσος ασθενής έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η χρησιμότητα είναι η μεταφορά του ιατρικού λόγου, με λιγότερη ορολογία και με περισσότερη κατανόηση από το μέσο ασθενή. Για αναλυτικότερη προσέγγιση μπορείτε να προχωρήσετε στην ενότητα Παρουσιάσεις & Video αλλά αυτό αφορά περισσότερο τους ιατρούς. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τη δική σας περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου.